PROJECT COMPANY „REHOUSE“

                                                      НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „РЕХАУС“ ООД 

ОФИС ПРОЕКТИ : гр. Варна, ул. Брегалница 4, ет.1, офис 3

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ:

0877 70 80 09

email: office@novasgrada.com